Предимства на дървесните пелети

ПРЕДИМСТВА НА ПЕЛЕТИТЕ

Пелетното гориво с главоломна скорост навлиза в индустрията и в бита на съвременния човек. За разлика от други горива, коефициентът на полезно действие на системите, използващи пелети за отопление е от 85% до 95%. При изгаряне на един тон пелети получената енергия е същата както при изгарянето на 1,6 тона дърва, 500 литра нафта, 480 кубични метра газ, или 700 литра мазут. Поради тази причина те се предпочитат както като метод за икономично нагряване, така и като алтернативно гориво.

Предимства на пелетите

Отделянето на пепел е много ниско, приблизително 0,5 – 1%, което ги прави чисти и удобни. Тази норма варира между 10 и 50% при другите горива, което води до загуба на енергия. Благодарение на гранулирането, горивото се изгаря почти напълно 98,5%, така се получава максимална ефективност.

ОЩЕ ПРЕДИМСТВА:

 • Произвеждат се от дървесни стърготини, компресирани под високо налягане, 100% натурални, не се използват никакви химически добавки, което ги прави по-малко опасни от другите изкопаеми горива;
 • Може да се използват при производството на електрическа енергия;
 • Системите за горене на пелети са най-чистата система за горене в сравнение със системите с твърдо гориво;
 • Дървесните пелети са рафинирана биомаса, достъпна по целия свят;
 • Дървесните пелети са много лесни за транспортиране;
 • Няма опасност от отравяне като при въглищата;
 • Заемат много по-малко място за съхранение от дървата за огрев и въглищата;
 • Не изискват допълнителна обработка като дървата за огрев;
 • Времето за изгаряне е по-дълго в сравнение с дървата за огрев;
 • По-малка влажност и по-голяма плътност на пелетите в срванение с дървата за огрев
 • Ефективността е до 98,5%;
 • Не образуват шлака;
 • Не запушват комините и не образуват нагар;
 • В котелното помещение няма дим и прах;
 • Дървесните пелети са чист вид гориво, без въглероден диоксид.
 • За производството на пелети не е необходимо да се изсичат гори. Те се произвеждат от дървесни отпадъчни маси. По този начин се допринася за опазване на околната среда;
 • Видове уреди за отопление с използване на дървесни пелети: горелки, камини, пелетни печки, котли, топловъздушни генератори