Какво са дървесните пелети

Дървесните пелети са висококалорично, икономично и екологично гориво, което се произвежда чрез пресоване на отпадъчна дървесна маса. Те са сред най-използваните биопродукти.

какво представляват дървесните пелети

КАК СЕ ПРОИЗВЕЖДАТ ПЕЛЕТИТЕ?

Дървесният материал за производство на пелети, който включва отпадъчна дървесна маса (стърготини и суров дървен материал, основно бук и бор ) се смила на едри частици. След това едро смилане на материала следва изсушаването му в пещ, за да се намали съдържанието на влага. Изсушеният материал се смила отново до прах и се пресова под високо налягане, след което се пелетизира. След пелетезирането продуктът се охлажда и от оттам е готов за употреба. В резултат на тези процеси една и съща дървесина допринася за околната среда и икономиката на страната чрез увеличаване на изгарянето и енергийната ефективност.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Готовите пелети имат цилиндрична форма с диаметър 6 мм и дължина до 30 мм. Коефициентът на полезно действие на системите, използващи пелети за отопление е от 85% до 95%. За сравнение, коефициентът на полезно действие при горенето на дърва е около 73%. Този вид гориво има по-ниско съдържание на влага, между 8% и 10% . Калоричността на пелетното гориво е между 4300 и 5200 ккал/кг; дървата за огрев например са с по-ниска калоричност – 3500 ккал/кг.