Екологични ползи

Екологичните ползи от използването на дървесни пелети за отопление

Пелетите – официално признати като екологичен вид гориво

В съвременния свят, когато грижата за околната среда се превръща в един от основните приоритети за всички, използването на екологични горива е един от главните начини за постигане на тази грижа. Пелетите са официално признати като възобновяем източник на енергия, а стремежът в световен мащаб е да се премине във възможно най-голяма степен към възобновяеми източници на енергия.

екологични ползи

СО2 неутралност на дървесните пелети

Дървесните пелети са признати като CO2 неутрално гориво, тъй като количеството въглероден диоксид отделян при изгарянето им е приблизително същото както при разграждането на остатъчния дървен материал, от който се произвеждат.

Освен това при изгарянето на пелетите количеството отделян въглероден диоксид е много малко. В сравнение с тях другите горива, които се получават от недрата на земята, горят с отделяне на големи количества въглероден диоксид, което допринася за задълбочаване на проблема с глобалното затопляне.

Пелетите се произвеждат от отпадъчна биосуровина, която се използва вместо да се изхвърли

Дървесината, която се използва, се нарича „целулоза“ и е с диаметър под 10-15 см. Вместо тази отпадъчна суровина да се изхвърля и да гние, тя се преработва.

При производството на пелетите не се използват химически добавки

При производството на пелети се използва пресоване, без слепващи вещества. При производството им не се използват химически добавки. Това допринася за екологичността им.

Ефективността на горене при пелетите

Пелетите се произвеждат чрез пресоване. Плътността им е много висока и нивото на влажност в тях е много ниско, най-много 10%. В сравнение с тях дървата за огрев са с влажност от 20% до 60%.

Поради високата плътност и ниска влажност горенето на пелетите е ефективно, а след изгаряне остава малко количество пепел. Топлината, излъчвана при горене на пелети, е 2,5 пъти повече от топлината, излъчвана при горене на дърва. Получената пепел след изгарянето им е 20 пъти по-малко от тази, която остава след изгарянето на същото количество дърва.

Освен това самата пепел може да се използва за наторяване.

Възможността за регулиране на количеството на пелетите допринася за ефективността на горене

Поради малкия размер на пелетите в сравнение с частиците на другите горива регулирането на количеството гориво, което се подава е лесно. Освен това съвременните уреди за пелети са с автоматизиране на подаването и регулирането на горенето. При тях може да се регулира и подаването на въздух, така че допълнително да се оптимизира и регулира ефективността на горенето. Регулирането на подаването на въздух е възможно поради регулираното подаване на пелетното гориво към горивната камера. С регулирането на горивото и въздуха се постигат и много ниските въглеродни емисии.

Висока ефективност на пелетните печки, камини и котли – над 85%

Характеристиките на съвременните пелетни печки, камини и котли дават възможност за постигане на ефективност над 85%. А най-новите пелетни котли могат да работят така, че постигат още по-голяма ефективност, тъй като използват кондензиращ режим. В сравнение със системите за течно гориво или газ пелетните котли постигат ограничен контрол върху скоростта на изгаряне, но точно това е предимство за използването им в хидронни системи за отопление.

При хидронното отопление в системите за отопление и охлаждане се използва течна среда за предаване на топлина – обикновено вода. Пример за такова отопление са парните нагреватели. Напоследък в домове и малки търговски помещения се използват такива системи, които са по-ефективни от отоплителните и климатичните системи. А ефективността означава все по-голямо внимание към пелетите като екологичен вид гориво.