ЗАЩО ПЕЛЕТИ

Дървесният материал за производство на пелети, който включва отпадъчна дървесна маса (стърготини и суров дървен материал, основно бук и бор ) се смила на едри частици. След това едро смилане на материала следва изсушаването му в пещ, за да се намали съдържанието на влага. Изсушеният материал се смила отново и се пресова под високо налягане. След пелетезирането продуктът се охлажда и от оттам е готов за употреба. В резултат на тези процеси една и съща дървесина допринася за околната среда и икономиката на страната чрез увеличаване на изгарянето и енергийната ефективност.